Dluhová spirála

Dluhová spirála se používá pro označení stavu většinou osobních financí, kdy zadlužená osoba nemůže v důsledků příjmů a výdajů splácet své závazky. Jako řešení zvolí další půjčky, jejichž úroky nadále zvedají dluh vůči všem věřitelům. Čím více si osoba půjčí tím více „padá“ do dluhové spirály.

Celý příspěvek

Grexit

Označení Grexit vzniklo složením dvou anglických slov Greek (Řecko) a Exit (výstup, výstup či odchod). V podstatě označuje rychlé vystoupení Řecka z eurozóny, tedy zemí které platí eurem. Běžně se však mylně používá i pro odchod Řecka z Evropské Unie. Tento pojem se začal používat v důsledku vyvrcholení krize v Řecku, která byla způsobena předlužením země.

Celý příspěvek

Kupní smlouva

Kupní smlouva je závazek mezi dvěma subjekty. Prodejce se zaváže, že dodá určitou konkrétní věc v předem dohodnutém množství a kupec, že danou věc uhradí předem dohodnutou cenu. Zvláštní formou je pak směnná smlouva, kdy se neplatí peněžní prostředky.

Celý příspěvek

Kolektivní investování

Kolektivní investování je forma zhodnocení peněžních prostředků více lidí tím, že je svěří třetí osobě a ta se o investici postará. Většinou je důvodem to, že investoři nemají dostatek znalostí a zkušenosti, ale mají finanční hotovost v některých případech to však může být i podnikatelský záměr. Může se tedy například jednat o investiční portfólio, které bude zpravovat zkušený makléř anebo také nákladný projekt. Ve druhém případě se však využívá spíše jiné a jednodušší právní formy například investicí do akciové společnosti.

Celý příspěvek

Monetární politika

Monetární politika, též se používá měnová politika, je označení pro dohodnuté chování a procedury centrální banky, které mají vliv na ekonomiku. Centrální banky se většinou snaží vytočit si určité cíle a ty sdělit veřejnosti. Díky tomu je na trhu jasné, jaké kroky centrální banka učiní pokud nastane konkrétní situace. Přispívá to k stabilizaci ekonomické situace v zemi.

Celý příspěvek

Dividenda

Dividenda je běžná forma vyplacení prostředku, které akciová společnost má. Může se jednat o zisk z předchozího roku anebo mimořádná výplata například za prodej majetku. Na dividendu mají nárok všichni akcionáři, kteří drželi akcie v takzvaný rozhodný den. O vyplacení anebo nevyplacení dividend rozhoduje valná hromada.

Celý příspěvek

Osobní finance

Osobní finance jsou peníze s kterým může fyzická osoba anebo více fyzických osob, například rodina, pracovat v určitém časovém horizontu. Mohou to být i prostředky, které teprve osoba vydělá.

Celý příspěvek

Ekonomický software

Ekonomický software, někdy se také používá ekonomický program, je informační systém který má zpřehlednit a ulehčit ekonomické aktivity firmy. Může se jednat o komplexní řešení, který má na starosti vše od plánování projektů, vztah se zákazníky, evidenci docházky zaměstnanců až po rozsáhlé databázové systémy napojené na státní správu. Často je však za ekonomický software označován i program na správu a evidenci dokumentů.

Celý příspěvek